Roofvogelproblematiek

De KBDB krijgt veel klachten van liefhebbers ivm roofvogels die duiven pakken. De KBDB is een discussie opgestart met natuurpunt ivm die problematiek maar natuurpunt schuift de schuld door naar de liefhebbers. De KBDB heeft beloofd actie te ondernemen en heeft dus effectief aan de advocaten gevraagd hierrond een dossier op te stellen dat zal voorgelegd worden op het kabinet van de bevoegde minister. Maar daarvoor hebben de advocaten jullie hulp nodig. Er wordt gevraagd om zo veel mogelijk info door te geven in je lokaal: hoeveel duiven, met vermelding van het ringnummer en jaartal, het soort roofvogel indien mogelijk, datum,… Ik zal dan al die klachten bundelen per gemeente/stad en een brief sturen naar het bevoegde stadsbestuur. Deze brief wordt ook doorgestuurd naar de advocaten van de KBDB. Het staat iedere liefhebber natuurlijk ook vrij om zelf een brief te sturen naar de gemeentebestuur maar dan graag een kopie aan mijn adres zodat ik de KBDB een kopie kan bezorgen. De KBDB heeft een voorbeeldbrief opgemaakt en die kan je steeds bij mij verkrijgen. De KBDB zet er de schouders onder, nu is het aan jullie liefhebbers om voldoende info te verzamelen en door te spelen. Samen staan we sterk.