Woensdag 8 juli inkorving voor Valence van 18u tem 20u30. Mieze tot 500 gewaarborgd. Donderdag 9 juli inkorving Argenton van 18u tem 20u30. Mieze tot 200 gewaarborgd bij de oude en tot 100 bij de jaarlingen.

Slider

Dankt zijn sponsors:

previous arrow
next arrow
Slider

Bestuur

Voorzitter: Frans Boudry
Secretaris: Anne Leniere
Schatbewaarder: Geert Maertens
Ondervoorzitter: Martine Debaere
Hulpsecretaris: Dieter Vandromme
Hulpschatbewaarder: Ronny Debal

duif@dezwaluwvlamt.be

Anne Leniere +32 (0) 474 450 552

 • Tips om misverstanden te vermijden en uit de uitslag verwijderd te worden

  Mogen we aub vragen om dringend al je duiven die je wenst te spelen te muteren als ze niet op jouw naam staan. We krijgen iedere week een pak foutmeldingen, na het inkorven van een vlucht, binnen door de KBDB. Als je dan prijs hebt met die bepaalde duif, zijn wij verplicht om je uit de uitslag te nemen. Alles, maar dan ook alles wordt gezien door de KBDB. Bvb zelfs 1 seconde te laat aangegeven en wij zijn verplicht om je duif te plaatsen op het uur van de aanmelding. Het is van het grootste belang om met alles in orde te zijn. Ik kom nu misschien een beetje ‘schoolmeesterachtig’ over maar ik zeg het enkel in het belang van jou als duivenmelker om zo allerhande misverstanden te vermijden.

 • Gebruik constateur Limoges

  Hallo, gisteravond is er door een misverstand gezegd geweest dat er moet gespeeld worden met constateur als extra controle. Mijn excuses maar dit was mis. Op geen enkele vlucht moet er bij electronisch geconstateerde duiven nog een controlegummi aangedaan worden. Iedereen krijgt het geld van zijn constateur terug betaald op zijn fiche. Ik ben eigenlijk nog in mijn ‘leertijd’ en doordat er de laatste tijd zo veel veranderd is, heb ik dit over het hoofd gezien. Breng dus allemaal jullie (gehuurde) constateur terug mee als je komt met je electronisch. De gummi’s mag je meebrengen of houden als souvenier aan mijn fout. Zeg het aub door aan bevriende liefhebbers. Nogmaals: sorry

 • Update chipringen voor manueel ingekorfde duiven

  Op vrijdag 19 juni hebben wij van de KBDB een nieuwe update gekregen ivm het chippen van manueel ingekorfde duiven. Dit wordt pas verplicht vanaf 1 juli = inkorving Limoges. Iedereen die dat wenst, kan bij ons terecht in het lokaal (na afspraak en doorgeven van het aantal benodigde chipringen) voor het chippen van de duiven. Je kan je natuurlijk ook wenden tot het lokaal waar je hoklijst is.

 • Manueel ingekorfde duiven op nationale vluchten

  Nieuws vanuit de PE. Op de nationale vluchten moeten duiven die manueel ingekorfd worden voorzien zijn van een chipring. Wie komt manueel spelen op Bourges? Graag aantal duiven voor Bourges (enkel die kunnen gechipt worden) doorgeven tegen ten laatste zondag 21 juni via mijn GSM. Anne

 • Vluchtkalender

  Door de coronaperikelen starten we al veel later op het seizoen en wordt alles last-minute beslist. Daardoor kunnen we ook niet klaar raken met onze vluchtkalender 2020. Op dinsdagnamiddag 16 juni wordt er nationaal beslist over de (inter)nationale vluchten. Van zodra we officieel doorkrijgen hoe de vluchtkalender eruit ziet, dragen we deze binnen bij de drukker en versturen we hem zo vlug mogelijk. Ondertussen houden we jullie op de hoogte via deze website en via Facebook. We hopen jullie allemaal terug te zien dit seizoen.

 • Info ivm internationale vluchten

  Mededeling van de KBDB


  Gisteren, 02/06/2020, heeft Dhr. Denis Sapin, voorzitter van het nationaal sportcomité, de Belgische inrichters van de Internationale vluchten ontvangen te Halle.

  Aanwezig: Entente Belge, Cureghem Centre, Colombe Joyeuse, Indépendante de Liège en Télévie.

  Op deze constructieve vergadering zijn de KBDB en de internationale inrichters overeengekomen dat indien de KBDB weldra het groene licht van de Belgische Overheid krijgt, alle internationale wedvluchten tijdens het seizoen 2020 zullen kunnen plaatsvinden. Ook voor de wedstrijd van Marseille, waarvan de inrichter, Club de Fond Wallonie, de KBDB schriftelijk op de hoogte heeft gebracht af te zien van deze inrichting, is er een oplossing uit de bus gekomen, zodat deze wedstrijd nog steeds op de kalender zal staan.

  Zodra we vanwege de Overheid het officiële nieuws ontvangen dat we definitief van start kunnen gaan, zal het nationaal sportcomité en de nationale algemene vergadering van de KBDB zich buigen over de nieuwe Nationale vluchtkalender 2020 en zullen we jullie hierover informeren.

  Voor de leden van de NRBB,
  De nationale voorzitter,
  Pascal Bodengien.

  ———————————————————-

  Communiqué de la RFCB

  Hier, 02/06/2020, M. Denis Sapin, président du Comité Sportif National, a reçu les organisateurs belges des concours internationaux à Halle.

  Présents: Entente Belge, Cureghem Centre, Colombe Joyeuse, Indépendante de Liège et Télévie.

  Lors de cette réunion constructive, la RFCB et les organisateurs internationaux ont convenu que si la RFCB obtenait rapidement le feu vert du gouvernement belge, tous les concours internationaux pourraient avoir lieu pendant la saison 2020. Une solution a également été trouvée pour le concours de Marseille, concours pour lequel l’organisateur, le Club de Fond Wallonie, a informé, par écrit la RFCB, qu’il avait décidé de renoncer à l’organisation de ce concours, afin que ce concours soit toujours au calendrier.

  Dès que nous recevrons des nouvelles officielles du gouvernement que nous pouvons commencer définitivement, le Comité Sportif National et l’Assemblée générale nationale de la RFCB examineront le nouveau calendrier national des concours 2020 et nous vous en informerons.

  Pour les membres du CAGN,
  Le président national,
  Pascal Bodengien.

 • Voorlopige planning leervluchten

  Alhoewel onze fondclub nog niet mag inkorven, willen we jullie er toch attent op maken dat de leervluchten beginnen. Hieronder vindt U de mail van de PE maar er is wel een foutje ingeslopen. De vlucht van 30 mei is op zaterdag. Alle inkorvingen gaan door de avond voor de vlucht van 17u tem 19u stipt. Vergeet zeker niet een mondmasker mee te brengen (desnoods kan er 1 aangekocht worden in het lokaal), de handontsmetting staat klaar voor jullie. Alvast veel succes met de eerste opleervluchten.

  Beste bestuursleden,
  Hierbij reeds de beslissingen van het crisis comité van deze namiddag. Vluchtprogramma Mei West Vlaanderen 

  Donderdag 21 mei  Quievrain    enkel oude en jaarse duiven

  Zondag 24  Mei        Quievrain   enkel oude en jaarse duiven
  Woendag 27 Mei      Momignies    oude en jaarse  duiven
                                     Doornik   enkel jonge duiven
  Zondag 30 Mei          Momignies  oude en jaarse duiven
                                      Doornik   enkel jonge duiven
  Let wel dit is een voorlopig programma.  Wanneer de situatie ivm het al of niet binnen kunnen met de duiven in Frankrijk verandert vervalt dit programma. Gezien de verwachte drukte in de lokalen en rekening houdend met dierenwelzijn  worden tijdens het weekend van 21-24 mei nog geen jonge duiven toegelaten. 
  Straks komt er nog een pers mededeling van de KBDB waarin alle richtlijnen medegedeeld worden. Indien meer vragen laat niet na jullie regio mandataris te contacteren

  Met vriendelijke groeten
  Namens het provinciale bestuur

 • Toelating leervluchten in België

  TER INFO/POUR INFO

  Mededeling van de KBDB

  Eén van onze vorige mededelingen begonnen we met:

  Stap voor stap komen we dichterbij …

  Ondertussen werden al veel stappen ondernomen teneinde het sportseizoen 2020 op gang te brengen. Het was een moeilijk proces maar eveneens een uitdaging met vele slapeloze nachten.

  EN ………..

  vanavond om 19u30 viel volgende e-mail in mijn mailbox:

  Geachte Heer Bodengien,

  De Federale Crisiscel is vandaag samengekomen.

  Het volgende zal bijkomend vanaf 18 mei worden toegelaten. De website van de FOD Volksgezondheid zal nog hiertoe worden aangepast (https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/):

  “Is duivensport toegestaan?

  Ja, in het kader van het welzijn van de dieren, niet in wedstrijdverband en trainingen zijn enkel toegestaan binnen België, mits social distancing tussen de eigenaars.”

  Wedstrijden met dieren (waaronder duiven) blijven dus verboden.

  Men ziet dat als evenementen en samenkomst van mensen, hetgeen verboden is. Men wil hier dan ook geen uitzondering voor toestaan voor wat betreft duivenwedstrijden.

  Jullie vraag zal hoe dan ook door ons verder onder de aandacht gebracht worden van de Federale Crisiscel.

  Met vriendelijke groeten, 

  Kabinet Vlaams viceminister-president Ben Weyts

  Wat betekent dit?

  We zijn weer een stapje verder nl. vanaf 18/05/2020 mogen gezamenlijke leervluchten (dus GEEN wedvluchten) worden ingericht en UITSLUITEND in BELGIE en dit uiteraard onder STRIKTE voorwaarden en mits respect van het vademecum, het draaiboek waaraan de liefhebbers en de verenigingen zich dienen te houden EN hetgeen bijgevoegd wordt gepubliceerd.

  We gaan onmiddellijk in onderhandeling om ook leervluchten te mogen inrichten vanuit Frankrijk. Voor de verdere afhandeling staan we reeds rechtstreeks in contact met Minister De Crem, Minister van Binnenlandse Zaken en hoofd van de Nationale Crisiscel.

  Qua vluchtprogramma dienen nog besprekingen te worden gevoerd met het crisiscomité “Covid-19” van de KBDB en hierop aansluitend met de vervoerders. Dit overleg zal aanstaande maandag 18/05/2020 plaatsvinden.

  Wij communiceren hierover zo vlug als mogelijk.

  Wij wensen van deze gelegenheid gebruik te maken om al onze liefhebbers, de besturen van de verenigingen, de personen die hebben bijgedragen tot het bekomen van een positieve afhandeling van dit moeilijke dossier, …… enfin, IEDEREEN, die de uitgevaardigde maatregelen stipt hebben opgevolgd, BEDANKEN want zonder al deze inspanningen van EENIEDER hadden wij nooit dit resultaat kunnen bereiken. Zoals reeds meermaals gezegd: “TOUS ENSEMBLE”.

  We dringen nogmaals aan om de door de overheid uitgevaardigde veiligheidsmaatregelen in de strijd tegen “covid-19” strikt op te volgen.

  Voor de leden van de NRBB,

  De nationale voorzitter,

  Pascal Bodengien.

  Communiqué de la RFCB

  Un de nos précédents communiqués commençait par:

  Petit à petit on se rapproche …

  Entre-temps, de nombreuses démarches ont déjà été prises pour démarrer la saison sportive 2020. Cela a été difficile et a représenté de nombreuses nuits blanches.

  ET ………..

  ce soir à 19h30, le courriel suivant est tombé dans ma boîte mail:

  Cher M. Bodengien,

  La Cellule de crise fédérale s’est réunie aujourd’hui.

  Ce qui suit sera également admis  à partir du 18 mai. Le site Internet du SPF Santé publique sera adapté à cet effet (https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/):

  «Le sport colombophile est-il autorisé? »

  Oui, dans le cadre du bien-être animal, pas en compétition et les entraînements ne sont autorisés qu’en Belgique, sous réserve de « social distancing » entre les propriétaires. »

  Les compétitions avec des animaux (y compris les pigeons) sont donc interdites.

  Il est considéré comme des événements et des rassemblements de personnes, ce qui est interdit. Ils ne veulent pas autoriser une exception à cet égard en ce qui concerne les concours de pigeons.

  Dans tous les cas, votre question sera portée par nos soins à la Cellule de crise fédérale.

  Cordialement,

  Cabinet du vice-premier ministre flamand Ben Weyts

  Qu’est-ce que cela veut dire?

  A partir du 18/05/2020, des entraînements collectifs (donc PAS de concours) pourront être organisés  et UNIQUEMENT en BELGIQUE, et ceci bien entendu dans des conditions STRICTES et dans le respect du vade-mecum, le scénario que les amateurs et les sociétés doivent suivre  ET qui est publié en annexe.

  Nous entamons immédiatement des négociations pour organiser également des entraînements collectifs à partir de la France. Nous sommes déjà en contact avec le ministre De Crem, ministre de l’intérieur et chef de la cellule nationale de crise.

  En ce qui concerne les programmes-concours, une réunion aura lieu avec le comité de crise «Covid-19» de la RFCB et les transporteurs. Cette consultation se tiendra lundi 18/05/2020.

  Nous communiquerons à ce sujet le plus vite possible.

  Nous profitons de cette opportunité pour remercier tous les amateurs, les membres des comités des sociétés, les personnes qui ont contribué à la bonne gestion de ce dossier difficile, …… en général ceux qui ont suivi les mesures émises.  MERCI car sans tous ces efforts de TOUS nous n’aurions jamais pu atteindre ce résultat. Comme déjà dit à maintes reprises: «TOUS ENSEMBLE».

  Nous insistons une fois de plus sur la nécessité de respecter strictement les mesures sanitaires du gouvernement dans la lutte contre le  “Covid-19”.

  Pour les membres du CAGN,

  Le Président National,

  Pascal Bodengien.

 • Gebruik website

  Onze website is vrij eenvoudig in gebruik: alle laatste 10 mededelingen zijn steeds te lezen op de home pagina en dan ook onder het blok mededelingen. Lokaal zal één van de meest gebruikte worden.

  In de banner bovenaan (met rode tekst) zal ook altijd de lossingen, het uur van openen, wanneer de uitslag online is en info ivm de volgende vlucht staan.

  Om de website te vernieuwen is het niet nodig om telkens af te sluiten. Met 1 klik op de duif met de ‘vlam in de pijp’ vernieuw je je pagina.

  Er staan ook formulieren op die je kan gebruiken door ze te downloaden.

  Er is ook een contact emailadres onderaan de pagina en het telefoonnummer van de secretaris, die voor alle vragen steeds tot jullie dienst staat. Aarzel dus niet om van dit emailadres of telefoonnummer gebruik te maken.

 • Paramixoformulier